Courses > Intro to Zbrush

Intro to Zbrush

Zbrush โปรแกรมสร้างสรรค์งานประติมากรรมดิจิตอลซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นโปรแกรมขึ้นโมเดลที่ทรงพลังที่สุดในโลก เรียนรู้พื้นฐานและเทคนิกการใช้งาน จากมืออาชีพผู้มีผลงานมาแล้วในระดับโลก

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน
 • การขึ้นโมเดล
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ
 • การใส่แสง สี วัสดุ
 • การ Render
 • ลงมือปฏิบัติจริง รับ feed back จากมืออาชีพในอุตสาหกรรม

พื้นฐานที่ควรมี

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Course Outline

Week 1

 • Interface
 • Basic Brush
  - Move
  - DAM
  - Standard
  - Trim Dynamic
  - ClayBuildup
 • Masking
 • Subdivision
 • Dynamesh
 • Symmetry
 • Hotkey
 • Saving your model
 • Basic render (for assignment)
 • Homework
  1. Sculp basic shape skull

Week 2

 • Zsphere
 • Zsketch
 • T-post
 • Visibility
 • Deformation
 • Subtool
 • Homework
  1. Create body for last week's animal
  2. Create 5 action poses using Lightbox's Basic Solider

Week 3

 • Basic of Shadowbox
 • Alpha
 • Create own Alpha
 • Homework
  1. Create simple hardsurface shape from shadow box
  2. Create animal head

Week 4

 • Layer
 • Mesh Extraction
 • Combined Layer
 • Homework
  1. Resculp animal from week2
  2. Create animal action poses

Week 5

 • Present Midterm assignment
 • PolyPainting
 • Ambient Occlusion and Cavity Maps
 • Homework
  1. Think about Final Project
  2. Paint Basic Texture - use model from midterm or sculpt new model

Week 6

 • Basic spot light
 • ZAppLink + Photoshop
 • Projection Master
 • Quck Sketch
 • Homework
  1. Draw picture using Quick Sketch
  2. Final Project first draft

Week 7

 • Materials
 • Matcaps
 • Basic Rendering
 • More final project review

Week 8

 • BP Render
 • Light Cap
 • HDRI Cap
 • Homework
  1. Test render for final project

Week 9

 • Intro to animation in Zbrush
 • Basic Topology
 • Exporting texture maps
 • Homework
  1. Polishing final project

Week 10

 • Sculpting workshop
 • Q & A