สัมภาษณ์ มืออาชีพในวงการ Animation

“สรรเพชญ์” @ The Animania

12:06, 03 มิถุนายน 2011

อาจารย์สรรเพชญ์ วิศวกรชาวไทยผู้ก้าวไกลถึงวงการ 3D ระดับโลก
อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านทั้งหมด 4 ตอนได้ จาก บล็อก The Animania

“สรรเพชญ์” หนุ่มไทยใน Lucas Film (ตอนที่ 1) »

“สรรเพชญ์” หนุ่มไทยใน Lucas Film (ตอนที่ 2) »

“สรรเพชญ์” หนุ่มไทยใน Lucas Film (ตอนที่ 3) »

“สรรเพชญ์” หนุ่มไทยใน Lucas Film (ตอนที่ 4) »

Go back