ฟอร์มแจ้งโอนเงิน


ฟอร์มแจ้งโอนเงินสำหรับผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนมาแล้วกรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งโอนเงินให้ครบถ้วน

**
สำหรับผู้ที่ทำการโอนเงิน ผ่านมือถือ หรือ ทาง internet
ให้ใส่ เบอร์โทรศัพท์ของทาง On One หรือ email เพื่อยืนยันการโอนเงิน

Tel . 08-0896-9088
Email : admin@ononeanimation.com