Courses > Design & Composition for Digital Artists

Uncanny Digital Drawing Basic

ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าจะวาดรูปให้ได้ดีนั้น ต้องฝึกฝนกันขั้นต่ำก็ 10 ปี แถมยังต้องขัดเกลาทักษะเชิงศิลปะอีกสารพัด ผู้สอนเองก็ฝ่าฟันความยากลำบากที่ว่ามา ตรากตรำฝึกฝนมาด้วยตัวเองมาตลอด บอกเลยว่าเข้าใจหัวอกทุกคนดี และด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนคนทำงานศิลปะทั่วไป ผู้สอนได้ถามคำถามกับตัวเองมาตลอดว่า "อะไรคือหัวใจของการวาดรูปให้ได้ดี?" คำตอบมันเรียบง่ายจนชวนให้ตกใจ เพราะไม่ว่าจะอ่านหนังสือกี่เล่ม ดูวิดีโอ tutorialกี่คลิป ก็ยังไม่เห็นใครตอบคำตอบนี้ให้ฟังกันชัดๆซักที หัวใจของการวาดรูปให้ได้ดี คือ "การเห็นอย่างแตกฉานในองค์ประกอบและการดีไซน์ของทัศนศิลป์" ฟังแล้ว nerd มากๆ ผู้สอนถึงได้ละอายทุกครั้งที่จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะอธิบายความลับของการวาดรูป ทุกครั้งไป แต่ในคอร์ส Uncanny ที่คุณสนใจอ่านรายละเอียดอยู่นี้ บอกเลยว่าผู้สอนจะอุทิศพลังทุกอณูของผู้สอนเอง งัดกลวิธีสารพัดที่จะค่อยๆพาคุณไปเข้าใจหลักการที่ว่ามา ขอสัญญาว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้เจอะเจอในคอร์สนี้ จะแปลกใหม่และกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นเต้นกับโลกของศิลปะ และแน่นอน คอร์สนี้ไม่เหมือนใคร

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • สำรวจหลักการดีไซน์กันใหม่อีกครั้ง เส้น shape form เราจะมามองสิ่งเหล่านี้กันใหม่ด้วยวิธีต่างๆ
 • สำรวจและทดลองหลักการ composition เราจะมาวาดรูปในคอร์สนี้ ไม่แต่เพียงสักให้วาดไปเสร็จๆหรือ แค่ห่วงสวย แต่เราจะมาวาดรูปที่ตอบโจทย์ไม่แต่เพียงโจทย์ที่เป็นหลักการเหตุผล แต่รวมถึงตอบสนองจิตวิญญาณ ของผู้วาดเอง
 • ค้นหาแรงบันดาลใจในการวาด

พื้นฐานที่ควรมี

 • ** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน Animation **
 • ผู้ที่อยากทำ 2D ควรมีพื้นฐานในการวาดรูป
 • ผู้ที่อยากทำ 3D ควรใช้โปรแกรม 3D เป็นอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Animation อยู่แล้ว อยากข้ามไปเรียน Level 2 เลย ให้นำตัวอย่างผลงานมาให้ทางโรงเรียนพิจารณาด้วย

Course Outline

Week 1 --- 6 rules for good designs / gesture drawing (line)

 • Homework

Week 2 --- solid drawing (form)

 • Homework 

Week 3 --- carricature (shape)

 • Homework

Week 4 --- thumbnail sketch 1 (composition)

 • Homework

Week 5 --- thumbnail sketch 2

 • Homework

Week 6 --- value study (color)

 • Homework

Week 7 --- color study

 • Homework

Week 8 --- demo/ final project 1

 • Homework

Week 9 --- demo/ final project 2

 • Homework