Courses > Character design for social media and sticker line

Character design for social media and sticker line

คอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์ โดยการใช้โปรแกรม Photoshop เรียนรู้เทคนิคระดับมืออาชีพ ความรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาออกมาในรูปแบบของสติกเกอร์ไลน์ Animation หรือเกมส์ในอนาคต

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • พื้นฐานการออกแบบตัวละคร
 • การออกแบบคาแรคเตอร์ให้มีเอกลักษณ์ 
 • ได้รับการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจากผู้สอน
 • การทำ sticker line ขาย

พื้นฐานที่ควรมี

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Course Outline

Week 1-4 How to character design

Week 1 

 • ความสำคัญในการออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ใช้ในสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของสติกเกอร์ไลน์
 • การใช้ Photoshop เบื้องต้น สำหรับใช้ในการวาดรูป
 • การใช้เมาส์ปากกา

Week 2 

 • จุดประสงค์ของการออกแบบคาแรคเตอร์
 • สอนวิธีการและแนวคิดในการออกแบบ
 • เริ่มออกแบบคาแรคเตอร์ และให้นักเรียนเริ่มทำ mood board และ mind map
 • การบ้านให้นักเรียนสเก็ตคาแรคเตอร์ที่พัฒนามาจาก mood board และ mind map

Week 3

 • ตรวจการบ้าน แนะแนวทางพัฒนางานให้ดูน่าสนใจ
 • สอนเทคนิคในการออกแบบ เรื่องเส้น
 • สอนเทคนิคในการออกแบบ เรื่องซิลลูเอท
 • Workshop นำคาแรคเตอร์ที่ให้คำแนะนำแล้วไปพัฒนาต่อ ตัดเส้นให้สวยงาม

Week 4

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบ้าน
 • สอนทฤษฏีสี และค่าน้ำหนักของสี
 • เริ่มลงสีคาแรคเตอร์

Week 5-7 How to character design Great!

Week 5 เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Sticker line

 • อธิบายจุดประสงค์ของการเรียนรู้
 • วิธีและแนวคิดการออกแบบคาแรคเตอร์ให้ขายดี
 • เทคนิคในการออกแบบคาแรคเตอร์สำหรับทำ Sticker line
 • กฏข้อห้ามใน acting ของสติกเกอร์ line
 • Workshop ให้นักเรียนเขียน mind map
 • การบ้านให้นักเรียนสเก็ตคาแรคเตอร์ที่พัฒนามาจาก mind map
 • list แอ๊คติ้งต่างๆ

Week 6

 • ตรวจการบ้าน แนะแนวทางพัฒนางานให้ดูน่าสนใจ
 • เทคนิคในการออกแบบ acting ของคาแรคเตอร์ใน Sticker line, ขนาดของภาพที่ใช้ในการทำ Sticker line
 • Workshop ให้นักเรียนพัฒนาปรับปรุงคาแรคเตอร์
 • Homework ให้นักเรียนนำคาแรคเตอร์ไปลงสี สเก็ตภาพ

Week 7

 • แนะนำแนวทางงานนักเรียน เลือก acting ที่มีฟังชั่นน่าใช้
 • Workshop สเก็ต acting 20 แอ็ค  โดยเลือกแอ็คที่มีใน list
 • Homework นำรูปสเก็ตใน class ไปตัดเส้นลงสีต่อ

Week 8

 • วิธีสมัคร line creators maket และการอัพโหลดขายสติกเกอร์ line
 • Workshop พัฒนางานจนเสร็จ
 • พรีเซ้นและโชว์งานหน้าห้อง