โปรแกรมปั้นโมเดล บน Ipad ทำ texture ได้ด้วย

Discussion in 'CG News' started by panupat, 15 August 2011.

  1. panupat Administrator    ชื่อ 123D Sculpt จาก Autodesk ครับ เห็นว่าฟรีด้วยนะ
  2. Azure On One Instructor

    ต้องรีบโหลดก่อนมันเก็บตัง

Share This Page