นัด meeting นักเรียนหลักสุตร pre-production 9-10 ก.ค.54

Discussion in 'On One News & Announcement' started by pete, 28 June 2011.

  1. pete Moderator

    Item Pre-production workshop นัดตรวจงานครั้งต่อไป วันที่ 9-10 กรกฎาคม เวลา 10.00-17.00
    สะดวกวันไหนมาวันนั้นครับ หรือจะมาตาม class A,B,C ที่ลงเรียน Item pre-production ก็ได้ครับ

Share This Page